9.12/Неделя/ - 10 Неделя след Неделя подир Въздвижение. Зачатие на света и праведна Анна