27.9/Четвъртък / - Св. мчк Калистрат и дружината му. Св. апостоли от 70-те Марк и Аристарх