ПЕТДЕСЕТНИЦА

В този ден - неделя Осма след Пасха - празнуваме великия ден на Петдесетница. По свидетелство на дееписателя и евангелиста Лука, станало едно забележително събитие - слизането на Св. Дух над светите апостоли.
Ето какво ни повествува богоглаголивият свети Лука във връзка съв събитието, станало на този забележителен ден.

В изпълнение поръчението на Господ Иисус, дадено при възнесението Му, светите Апостоли останали в Йерусалим, очаквайки да се изпълни обещанието - че ще им бъде изпратен Св. Дух. Десет дни пребивавали единодушно в молитва в Сионската горница 12-те и 70-те апостоли заедно с някой жени, Св. Богородица и братята Господни. А когато настъпил денят Петдесетница и всички тия пак били единомислени заедно, неочаквано дошъл шум от небето, като че духал силен вятър. Този шум изпълнил целия дом, където били събрани. Явили им се езици, като че огнени, които се разделили и застанали по един на всеки от тях. Всички се изпълнили със Светия Дух, в следствие на което започнали да говорят на различни непознати им до сега езици, според както Духът им давал да говорят. Необикновеният шум очевидно бил чут и от мнозина други юдеи, които били дошли в Йерусалим за празника. Това обстоятелство привлякло тяхното внимание и те се събрали тук, за да видят какво става. Какво обаче било учудването им,когато чули апостолите да говорят на различни езици. И те се питали: "Нали тия всички са галилейци? А как ние, които сме от различни части на земята: Партия, Мидия, Елам, Месопотамия, Юдея, Кападокия, Понт, Асия, Фригия, Памфилия, Египет, Либия съседни на Киринайка, дошли от Рим - било юдеи, било проземити (езичници, приели юдейска вяра), крипяни и араби, слушаме да говорят на наши езици? Какво ли е това?" Някой пък се присмивали: "Да не би да са пияни?".

Тогава апостол Петър, озарен от Св. Дух, станал заедно с другите единадесет апостола, издигнал глас и почнал да говори на събралото се множество:
"Мъже братя, чуйте думите ми! Тия човеци не са пияни, както някой от вас мислят, а са изпълнени със Светия Дух, предсказан от пропок Иоил" (Иоил 2:28). И като им припомни казаното пророчество, ап. Петър дръзновено започнал да им говори за Иисус Христос - Мъж, засвидетелстван от Бога с много сила, чудеса и личби, но Когото еврейските първенци предали в ръцете на беззаконници и Го убили. "Бог обаче Го възкреси, и ние всички сме свидетели на това. И така, Той, след като бе възнесен с Божията десница и прие от Отца обещанието на Св. Дух, изля това, което сега вие виждате и чувате." И, привеждайки старозаветни пророчества за Христа особено от псалмите, Петър убедително доказа, че Този Иисус, Когото евреите разпнаха, Бог Го направил Господ и месия.

Вдъхновеното слово на ап. Петър дълбоко развълнувало сърцата на присъстващите и ги довело до умиление. Те запитали: "Какво да правим, мъже братя?" На това ап. Петър отговорил: "Покайте се и всеки от вас да се кръсти в името на Иисуса Христа за прошка на греховете и ще приемете дара на Св. Дух!" Призивът не останал напразен. В резултат на неговото първо мисионеско слово този ден повярвали в Христа и се кръстили около три хиляди души. Така тоя ден се поставило началото на Христовата Църква. Денят Петдесетница, следователно, е нейният рожден ден. Така в тоя ден се изпълнили две обещания на Господа Иисуса - изпращането на Св. Дух на апостолите (Иоан 7:39, 14:16, 26, 15:26; Деян 1:5,8) и основаването на Църквата, на която и адовите врати не ще надделеят (Мат. 16:18), защото е Църква на живия и всесилен Бог.
Нему да бъде чест и слава и винаги и във вечни векове! Амин!
Из "Синаксар (празници четива от триода и пентикостара)"Следващият ден, понеделник след Петдесятница е празникът на Светия Дух. Този празник Църквата е установила заради величието на Пресветия и Животворящ Дух, Единосъщен с Бог Отец и Синът Божий. Чрез Него ни се дарява всяка мъдрост, живот, движение, Той е източникът на всичко живо. Светите отци казват, че Светият Дух не е създаден от Отца, не е сътворен, не е роден, но произлиза от Него.Тази Божествена тайна Православната църква не се решава да подложи на разсъждение, защото смята, че Господ открива на човека само толкова, колкото му е необходимо за неговото спасение и много тайни остават за нас зад непроницаема завеса.
Светият Дух обогатява човека с духовни дарове и плодове духовни, украсява човека и с многообразни добродетели, прави го дърво добро, плодоносно, създаващо добри плодове (Матея 7:17). Плодовете на Духа, по думите на апостол Павел, са: любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милост, милосърдие, вярност, кротост, себеобуздание (Галатяни 5:22-23).Copyright © 2004  Webmaster