Сретение Господне,
Св. Симеон Богоприемец и пророчица Анна

Всяка година на 2 февруари Българската православна църква почита един от големите християнски празници - Сретение Господне. На този ден се припомня описаното от евангелист Лука посрещане на младенеца Иисус от праведника Симеон Богоприемец.

Според Моисеевия закон всяко първородно дете от мъжки пол трябва да бъде посветено или представено на Бога. С това се напомня за избавянето на израилските първородни синове от смъртта. Затова всеки първороден син като собственост на Господа трябва да бъде откупен с определена от закона цена - жертвено агне
или ако майката е бедна -  гургулица или 2 гълъба.

40 дни след раждането на Иисус Дева Мария донася своя младенец в йерусалимския храм. По това време в Йерусалим живее благочестивият старец Симеон.Той е бил сред 70-те преводачи на старозаветния текст на Библията от еврейски на гръцки, които египетският цар Птоломей II Филаделф (285 - 246 г. пр. Хр.) натоварва с тази специална задача. На Симеонм се паднало да преведе книгата на пророк Исаия. И когато стигнал до глава 7 стих 14, помислил че в текста има грешка, като е казано: “Девица ще зачене и ще роди Син...”. Посегнал да поправи думата “девица”, но анагел Господен го спрял: “Писаното е точно, затова нищо не поправяй! Ти мяна да умреш, докато не видиш с очите си изпълнението на тия думи.”

Когато св. Богородица влиза с младенеца в храма, праведният Симеон го прегръща и в пророческо вдъхновение възкликва: "Сега отпускаш твоя раб, владико, защото очите ми видяха твоето спасение, което си приготвил пред лицето на всички народи - светлина за просвета на езичниците и слава на Твоя народ Израиля. "

Йосиф и св. Дева се чудили на казаното от него. А Симеон, като ги благословил се обърнал ктм  Мария и казал:  ” Ето, Този лежи за падане и ставане на мнозина в Израиля и за предмет на противоречия,  и на сама тебе меч ще прониже душата, за да се открият мислите на много сърца.”

Тези думи, тогава не напълно ясни за ония, които ги чули са ни обяснени чрез земния живот на Спасителя. Той дал на народа нов закон – закон на любовта и благодатта, но самия Той и Неговото учение станали на мнозина предмет на спорове и противоречия, А пресветата Богородица по време на страданията и кръстната смърт на своя Син преживяла такава скръб, че действително меч пронизал душата и.

Освен св. Симеон още и пророчица Анна разпознава в младенеца Иисус обещания Месия - Христос. Дъщеря Фануилова, тя овдовява млада, но не се омъжва повторно, а се посвещава на Бога и твърдо вярвала, че Спасителят ще дойде. Когато го вижда, започва да слави Бога и да говори за Младенеца на всички, които очакват избавлението си чрез Месията - Христос.

Затова на 2 февруари църквата отбелязва Сретение Господне, а на другия ден почита паметта на св. Симеон Богоприемец и пророчица Анна.


Copyright © 2004  Webmaster