Възнесение господне

В този ден - Четвъртък на Шеста седмица след Пасха - празнуване Възнесението на Господа Бога и Спасителя наш ИИсус Христос.

Още когато беше с учениците Си, преди своите страдания, Христос им бе обещал, че ще им изпрати Св. Дух, казвайки: "За вас е по-добре Аз да си замина, понеже ако не замина, Утешителят няма да дайде." И още: "Когато той (Утешителят) дойде, ще ви научи на всяка истина."

А след възкресението си от мъртвите в продъжение на 40 дни Господ им се явил и приемал храна пред тях, за да ги увери, че е самия Той - възкръснал. В тия именно дни Господ им изяснил тайните на Царството Божие. Беше им заповядал да не се отдалечават от Йерусалим и да чакат там идването на Пресветия Дух, Който ще ги кръсти с огън.

Когато настанал четиридесетия ден от Възкресението Господ Иисус възвел Своите ученици на Елеонската планина, която се намира близо до Йерусалим, дал им последни настъвления и последно благословие. И както ги благославял, отстъпил от тях и започнал да се възнася на небето. Отправили взор нагоре, учениците гледали възнасящия се свой Учител, докато най-сетне един светъл облак Го закрил от погледите им. В това време им се явили двама мъже в бели дрехи и им казали:
"Мъже галийци, какво стоите и гледате към небето? Този Иисус, Който се възнесе от нас на небето, ще дойде по същия начин, както Го видяхте да отива на небето."

Възнесал се в слава на небето, след като изпълнил Своята жествена мисия на земята, Господ Иисус седнал отдясно на Бога Отец. Съгласно Неговото обещание, в края на вековете Той пак ще дойде в слава да съди живи и мъртви и царството Му няма да има край.

Апостолоте Христови, вместо наскърбени поради раздялата им със своя учител и Господ, се завърнали от Елеонската планина в свещения град Йерусалим с голяма радост. Защо ли? Защото още преди възнесението Си Той им бе обещал, че няма да ги остави сираци и ще им изпрати Дух Утешител, Който ще ги просвети и научи на всяка истина.

След като се върнали в Йерусалим, св. Апостоли, съгласно поръчението на Спасителя, не се отдалечили от града; събирали се на молитва заедно с Божията Майка и жените-мироносци, и очаквали да се сбъдне обещанието на Господа - да дойде Св. Дух.

Господ Иисус се възнесъл на небето със Своето прославено във Възкресението божествено тяло. С това Той почете нашата човешка природа и я обожи. И макар, че се възнесъл и седнал отдясно на Отца, той и пребъдвал невидимо със Своите ученици, помагал им и подкрепял словото им с личби, от каквито то се придружавало. Той е бил със своите ученици, не само по време на земния им живот, но и с техните приемници по вяра и служение, с приемниците на техните приемници и т.н. Той следователно е и с нас, които вярваме в Него. Той и нас няма да ни остави сами. Тази мисъл е изразена в кондака на днешния празник:
"След като си изпълнил делото за нашето послание и си съединил земните жители с небесните Ти, Христе Божи наш, си се възнесъл в слава без никак да се опълчваш, но пребиваваш неотстъпно и викаш на ония, които Те обичат: "Аз съм с вас и никой не може да бъде против вас!"

Христа Боже, Ти, Който си се възнесъл в слава, помилуй и спаси нас! Амин!
Из "Синаксар (празници четива от триода и пентикостара)"

Copyright © 2004  Webmaster