Маслосвещението е тайнство , установено от Иисуса Христоса, при което болният, чрез молитва и помазване с осветен елей получава Божията благодат за телесно оздравяване и душевно спасение. За това тайнство ни говори Св. апостол Иаков в посланието си:"Болен ли е някой между вас, нека повика презвитерите църковни, и те да се помолят над него, като го помажат с елей в името Господне. И молитвата, произлизаща от вярата, ще изцери болния, и Господ ще го дигне, и ако грехове е сторил, ще му се простят."/Иаков 5:14,15/.

В IV век епископ Сератон, автор на евхаристичната Анафора (на евхаристичния канон), съставил молитви за четене при помазването с осветен елей, а в IX век Арсений, епископ на Корфу, написал канона на тайнството Елеосвещение.

Съгласно с думите на Св. апостол Иакова: “Да призоват презвитери церковния”, църквата установила тайнството да се извърши от седем свещеника: четат се седем апостолски четива, седем евангелски такива и седем молитви, седем пъти се помазва болния с осветен елей при произнасяне на тайноизвършителната молитвена формула и т.н. По липса на свещеннослужители и при крайна нужда, тайнството Елеосвещение може да се отслужи и само от един свещеник.

Необходимите условия за приемане на тайнството Елеосвещение са главно две:болниятда изповяда греховете си; ако болестта му не позволява това, то поне да прояви чувство на дълбоко разкаяние;да повярва в силата на Христа, като Спасител на душите и Лекар на телата.

Последованието на тайнството делиме на три части:

  1. молебно пеене
  2. освещаване на елея
  3. помазване болния с осветения елей.

При започване на молебното пеене свещенослужителите, облечени в епитрахили и фелони, се нареждат в полукръг около масичката, върху която е поставен съд - с вино, смесено с елей, съд с брашно или пшеница (символ на смъртта и възкресението); в средата на брашното се поставя кандило, около него се забождат 7 пръчици, чиито краища са обвити с памук и 7 горящи свещи. Молебното пеене има за цел да извика в душата на болния чувство на разкаяние за своите грехове.

Втората част е освещаването на елея, за да стане той проводник на Божията благодат.

Третата част е самото помазване с осветения елей. То се предхожда от прочитане на седем апостолски, седем а евангелски четива и седем молитви. Те имат за цел да възпроизведат в съзнанието на болния онези събития от живота на Иисуса Христа и Неговите апостоли, в които се е проявила лечебната сила Божия. Самото помазване  се извършва седем пъти – на челото (за освещаване на мислите и желанията), ноздрите,  устата (да славят правилно Бога), ушите (да бъдат винаги отворени за словото Божие), гърдите (за освещаване на чувствата), ръцете (делата на кръстения да бъдат в унисон с християнската нравственост) и нозете (да постъпват по християнски).


Copyright © 2004  Webmaster