Миропомазването е Тайнство, чрез което на вярващия се подават даровете на Светия Дух, които го укрепват в християнския живот и го определят като пълноправен член на Светата Православна Църква. При Тайнството Миропомазване Светият Дух слиза върху нашата душа и тяло по подобие на Неговото слизане върху Христа при Кръщението Му във вид на Гълъб; също по подобие на слизането Му над св. Апостоли във вид на огнени езици. Видимата страна на Тайнството се състои в кръстообразно помазване със свето миро някои по-важни части на тялото и произнасяне на думите "Печат на дара на Светия Дух". Печатът на Миропомазването показва, че оня, който го получава е осветен от Светия Дух и вече принадлежи на Бога. Със свето миро се помазват челото - за освещаване на ума и мислите; гърдите - за освещаване на сърцето и желанията; очите, ушите, ноздрите и устата - за освещаване на сетивата; ръцете и нозете - за освещаване на делата човешки. По такъв начин целият човек се освещава, става храм Божий и жилище на Светия Дух.

Copyright © 2004  Webmaster