Думата тайнства означава недостъпно или скрито за човешкия разум действие. Под тайнство в Новия Завет се разбира особен род свещенодействие, при което под формата на външни видими знаци се преподават на християните невидими благодатни дарове.

Църквата учи, че Господ Иисус Христос е установил седем тайнства:

  1. Тайнството Кръщене.
  2. Тайнството Миропомазване.
  3. Тайнството Изповед (покаяние).
  4. Тайнството Евхаристия (причастие).
  5. Тайнството Елеосвещение (маслосвет).
  6. Тайнството Брак.
  7. Тайнството Свещенство.

Copyright © 2004  Webmaster