БЪЛГАРСКА ОБЩИНА

След построяването на църквата в края на 1860 г. разградските първенци се отделят от гръцката цариградска патриаршия и съставят "българска община". Те си поръчват български църковен печат, който е кръгъл, по средата с образа на Св.Николай и около него с надписа "Печатъ Разградска църква Св.Николай 1860 год.". Този институт придобива официален характер. Всички книжа, подпечатани с горния печат имат сила в околията.

Избира се и църковно настоятелство, което е представлявало градската българска община. Занимавало се е не само с неотложни църковни и училищни въпроси, но и с такива от обществен характер - междусъседски разпри, семейни раздори, разводи и др. Налагало е глоби и наказания, като е имало съдействието на местната власт.

Разградската църковна община е действала самостоятелно. Това проличава от факта, че почти до 1866 г. църквата е пускала в обръщение свои разменни монети, които се употребяват само в църквата и са се давали за подарък на Коледа, и на сурваки. На тях е имало отпечатан само един сложен кръст.


Copyright © 2001  Webmaster