I. Блажени бедните духом, защото тяхно е царството небесно.
II. Блажени плачещите, защото те ще се утешат.
III. Блажени кротките, защото те ще наследят земята.
IV. Блаженни гладните и жадните за правда, защото те ще се наситят.
V. Блажени милостивите, защото те ще бъдат помилвани.
VI. Блажени чистите по сърце, защото те ще бъдат богати.
VII. Блажени миротворците, защото те ще се нарекат синове Божии.
VIII. Блажени изгонените заради правда, защото тяхно е царството небесно.
IX. Блажени сте Вие, когато Ви похулят и изгонят, и кажат против Вас лъжовно каква и да е лоша дума заради Мене.
X. Радвайте се и се веселете, защото голяма е наградата Ви на небесата.

Copyright © 2001  Webmaster