КАМБАНА

След построяване на църквата, около 1863 г. до дървеното клепало е закачено и желязно, което е изработено от ковашкия еснаф и е подарено на църквата на еснафския им празник Атанасовден.

Камбаната е донесена по-късно, в навечерието на освобождението през 1875 г. и то след дълги ходатайства и настояване пред турското правителство. Поръчаната камбана е пристигнала в Русе и е престояла в Русенската митница цели две години, докато се убедят разградските турци и дадат разрешение да се бие камбаната за богослужба и за погребение.

През 1903 г. храмът е преустроен, като са прибавени камбанария, построена от предприемача Иванчо Кулев през май същата година, и централен купол в наоса - проектиран от арх. А. Карамалаков от Велико Търново и изпълнен от предприемача Бюлбюл Димитров през месец октомври.

Copyright © 2001  Webmaster