СТРОЕЖЪТ НА
ХРАМ"СВ.НИКОЛАЙ"

Преди да започне строежът на църквата се появява опозиция, която не е вярвала, че ще може да се изгради храма, поради липсата на достатъчно налични средства. В следствие на това възниква спор между стареите, като на събрание един от първенците, Христо Сапъта заявява, че неговите очи няма да видят тази църква, като казва: "С двете очи да ослепея, ако можете да направите тая църква". Действително, преди още да се изкара църквата той ослепява и не може да види доизкарването на великолепнното за времето си християнско дело - храма Божи "Св.Николай".

Църквата не е могла да се построи в размерите предвидени във фермана и височината и била намалена. Причина за това са били силните протести от страна на турското население в близост до църквата

За построяването и помагат с материали , средства и труд хора от съседните села. Свидетелство за това, че хората са помагали по свое желание е нещастната случка станала, когато са се превозвали камъни от село Хърсово. На един от преносвачите на име Марин Киранов, 20-25 годишен младеж, се подплашват воловете близо до селата Недоклан и Калайджи, каруцата му се преобръща и той загива. На това място е поставен камък в памет на младежа - жертва на християнското усърдие.


Copyright © 2001  Webmaster