Служби

Храмът е отворен всеки ден от 7.00 ч. до 18.00 ч.
утринна служба -   7.00 часа
вечерна служба - 16.00 часа
и на всички малки и големи празненства св.литургия.


Copyright © 2004  Webmaster